Gegevens Het Kleine Verschil

Stichting Het Kleine Verschil
Europaplein 9
1825 TL Alkmaar
hetkleineverschil@kpnmail.nl
www.kleineverschil.net
ANBI /RSIN nummer: 8145.69.717
Rek nr: NL72INGB0005227509
Tel: 072-5345964 / 06-23695183

Het Kleine Verschil  is sinds 2010 een slapende stichting geweest, vanwege de ziekte en overlijden van de oprichter en projectleider Marianne van Doorn.
Zij was degene die de Stichting beheerde.
In 2015 hebben de overige bestuursleden de draad weer opgepakt en zijn  opnieuw gestart.
Stichting Het kleine Verschil ondersteund enkele Kindertehuizen met het Child Welfare Fund en biedt hulp bij zeer trieste gebeurtenissen.

Beleidsplan en Doelstelling

In dit beleidsplan legt de Stichting Het Kleine Verschil haar beleidsvoornemens neer.
De Stichting heeft tot doel het verbeteren van de woon en leefomstandigheden van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
Het Kleine Verschil richt zich nu met name op kansarme kinderen in Suriname.
In Suriname zijn helaas veel weeskinderen en kinderen die besmet zijn met het HIV virus.
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het financieel ondersteunen van de kindertehuizen die deze kinderen opvangen.
Het Kleine Verschil richt zich tot het werven van donateurs en het aanvragen van donaties voor de projecten bij de daarvoor bestemde fondsen en instanties.

Beloningsbeleid

Alle giften worden besteed aan projecten.
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Bestuur HKV :  

Voorzitter              :   Ton Tesselaar
Secretaris               :    Giljam Lokerse
Penningmeester :    Diana Wijnalduim